Ambassade van België in Chili

België in Chili

Welkom op onze website!

 

 

Facebook

U bent een Belg die onlangs naar Chili is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Santiago? U reist als toerist door Chili en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Chili gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen: meer informatie hier

Reisbeperkingen naar België

Sinds 26/06/2021 is het verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks naar België te reizen voor personen die zich op enig moment tijdens de 14 dagen vóór hun reis in één van de 27 landen bevonden, die beschouwd worden als zones met zeer hoog risico, onder dewelke momenteel Chili wordt vermeld, op de website www.info-coronavirus.be.

We raden de personen die een reis naar België plannen aan om deze website, die regelmatig wordt aangepast, te raadplegen, en in het bijzonder volgende links: https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ en https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/: “Bijzondere maatregelen met betrekking tot het grondgebied van landen die als zone met heel hoog risico worden aangemerkt”

Reizen van Chili naar België zijn sinds 26/06/2021 enkel toegelaten voor Belgen en buitenlandse onderdanen met hoofdverblijfplaats (verblijfskaart) in België. Zij hebben geen attest “essentiële reis” van het Consulaat-Generaal van België nodig. 

Volgende categorieën personen kunnen uitsluitend een essentiële reis naar België maken:

1° De echtgenoot of partner van een persoon die de Belgische nationaliteit bezit of die zijn hoofdverblijfplaats heeft in België, voor zover zij onder hetzelfde dak wonen. De feitelijke partners moeten eveneens een aannemelijk bewijs leveren van hun stabiele en duurzame relatie. Deze reizigers moeten per mail (santiago@diplobel.fed.be) een gemotiveerde aanvraag, met in bijlage de nodige bewijsstukken, indienen voor een attest essentiële reis (of een Schengenvisum C indien zij een nationaliteit hebben onderworpen aan de visumplicht voor kort verblijf) bij het Consulaat-Generaal van België te Santiago.

2° De kinderen van een persoon die de Belgische nationaliteit heeft of die zijn hoofdverblijfplaats heeft in België of de kinderen van zijn/haar echtgenoot of partner (zie 1°), voor zover de kinderen onder hetzelfde dak wonen als de Belg(ische) of de verblijfhouder in België en hun echtgenoot/partner. De kinderen (of voor minderjarigen, hun ouders) moeten per mail een gemotiveerde  aanvraag (bewijsstukken) indienen voor een attest essentiële reis (of een Schengenvisum C voor visumplichtige nationaliteiten) bij het Consulaat-Generaal.

3° Personen op doorreis in België op weg naar een land van de Europese Unie of Schengenruimte, van hetwelk zij de nationaliteit bezitten of waar zij hun hoofdverblijfplaats hebben. 

4° Personen in transit in de internationale zone van een Belgische luchthaven op hun reis vanuit een land buiten de Europese Unie of Schengenruimte naar een ander niet-EU/Schengenland.

5° Personen die reizen om dwingende humanitaire redenen. Deze personen moeten per mail een gemotiveerde aanvraag indienen voor een attest van essentiële reis om dwingende humanitaire redenen (of een Schengenvisum C voor nationaliteiten onderworpen aan de visumplicht voor kort verblijf) bij het Consulaat-Generaal. Het Consulaat kan het attest/visum slechts afgeven na goedkeuring van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, die de uitreiking slechts zal toestaan in zeer dringende, kritische of levensbedreigende humanitaire situaties.  

6° Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie. Zij dienen per mail een attest essentiële reis aan te vragen bij het Consulaat-Generaal van België te Santiago.

Tot nader order zal het Consulaat-Generaal van België te Santiago enkel reisvergunningen voor een kort bezoek aan België (max. 90 dagen) afleveren aan de hoger vermelde uitzonderingscategorieën:

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN EN SANITAIRE MAATREGELEN VOOR DE REIS NAAR BELGIE

Voor de hierboven toegelaten reizigers gelden verstrengde maatregelen vóór en bij aankomst in België:

 • Elke persoon (ongeacht zijn nationaliteit of hoofdverblijfplaats) die naar België reist of terugkeert moet een online identificatieformulier (Public Health Passenger Locator Form) binnen de 48u vóór aankomst invullen. Het formulier kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappijen/of de dienst grenscontrole. Meer informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/
 • Reizigers die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en die op het Belgisch grondgebied toekomen vanuit Chili, dienen vanaf de leeftijd van 12 jaar het bewijs voor te leggen van het negatief resultaat van een PCR-test, afgenomen ten vroegste 72 uren vóór aankomst op het Belgisch grondgebied. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld en kan worden gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappij en/of de dienst grenscontrole.
  Indien u de Belgische nationaliteit heeft, bewijst uw paspoort of e-ID niet dat u in België uw hoofdverblijfplaats heeft en dus niet over een negatieve PCR-test moet beschikken vóór aankomst. U kan een woonplaatsattest bij uw gemeente in België aanvragen. Houd er echter rekening mee dat de aanvaarding van dit document of andere vormen van bewijs afhankelijk is van de luchtvaartmaatschappij en buitenlandse grensautoriteiten. In geval van twijfel over de (eventuele aanvaarding van) de documenten die uw hoofdverblijfplaats in België bewijzen, raden wij u aan om vóór vertrek een PCR-test te doen.
 • Alle reizigers (ongeacht nationaliteit of hoofdverblijfplaats) die vanuit Chili naar België reizen moeten 10 dagen verplicht in quarantaine. Zij ondergaan een PCR-test op dag 1 (enkel voor mensen met hoofdverblijfplaats in België) en dag 7 (alle reizigers).
 • Het feit dat u volledig gevaccineerd bent, verandert niets aan de bovengenoemde maatregelen. Het Chileense vaccinatiecertificaat (“Comprobante de Vacunación”), zelfs in geval een door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) erkend vaccin (Pfizer, Moderna, Janssen of Vaxzevria - voordien Astrazeneca) werd toegediend, wordt nog niet erkend als officieel inentingsbewijs door het EMA, en dus evenmin door België.
 • Als u door een of meerdere andere landen reist om België te bereiken, moet u nagaan of u aan de voorwaarden voldoet om via deze landen te reizen. Hiervoor kan u het reisadvies voor het land van doorreis raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Deze Belgische maatregelen komen bovenop de huidige maatregelen genomen door de Chileense overheid bij vertrek uit het land. Vanaf 26 juli 2021 is reizen buiten Chili toegestaan voor personen die beschikken over een ‘Pase de Movilidad’, het  lokaal vaccinatiebewijs. Zij kunnen enkel het land verlaten via de Internationale luchthaven Arturo Merino Benítez in Santiago. Reizen buiten Chili is niet toegestaan voor personen die niet over dergelijk attest beschikken, behalve in buitengewone of essentiële situaties. Een vergunning kan in deze gevallen worden aangevraagd op de pagina: www.comisariavirtual.cl

Buitengewone of dringende redenen voor reizen buiten Chili zijn:

 • Het uitvoeren van activiteiten die van fundamenteel belang zijn voor het land
 • Humanitaire redenen
 • Noodzakelijke reizen om gezondheidsredenen
 • Reizen zonder onmiddellijke terugkeer naar Chili

VISA

Op de hoger vermelde uitzonderingen na, zijn reizen van Chili naar België voorlopig niet toegestaan, zelfs niet voor houders van een reeds afgeleverd en geldig visum voor een ander reisdoel.

Dit betekent dat tot nader order ook geen nieuwe visa kunnen afgegeven worden voor andere reisdoelen, zoals:

 • Visum D voor studies of wetenschappelijk onderzoek (gastovereenkomst);
 • Visum D voor buitenlandse werknemer houder van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart (b.v. jongere “au pair”);
 • Visum D voor buitenlandse zelfstandige/ondernemer houder van een beroepskaart;
 • Visum D voor gezinshereniging (echtgenoot en kinderen tot 18 jaar);
 • Schengenvisum C korte duur voor zakenreizen of familiebezoek door (aan)verwanten vanaf de 2de graad (grootouders – kleinkinderen, (schoon)broer – (schoon)zus,…)  

Het Consulaat-Generaal zal na afspraak per mail (santiago@diplobel.fed.be) de volledige dossiers aangaande de aanvragen van hoger vermelde typen visa in ontvangst nemen en voor beslissing voorleggen aan de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. Het eventueel goedgekeurde visum zal echter pas kunnen afgegeven worden eens de reisbeperking opgeheven wordt.

Nieuws

02 aug

Tijdens de zitting van 25 mei 2021 pleitte de Europese Raad voor een eerlijke en wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccins, waarbij het COVAX-mechanisme een centrale rol zou vervullen. Doel van de EU is om voor het eind van het jaar ten minste 100 miljoen dosissen te doneren en te helpen bij de opbouw van lokale productiecapaciteit. In dit kader heeft Premier Alexander De Croo aangekondigd dat België 4 miljoen dosissen wil doneren tegen eind 2021.

02 aug

Wouter Poels wordt de nieuwe woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij volgt Karl Lagatie op, die deze zomer zijn nieuwe functie opneemt in de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in New York.

30 jul

30 juli is de Internationale dag tegen de mensenhandel. Mensenhandel is een wereldwijd verschijnsel dat ook België treft en vele vormen aanneemt, van seksuele of economische uitbuiting, tot zelfs de diefstal en handel van organen. Steeds echter veroorzaakt mensenhandel een aantasting van de menselijke waardigheid en brengt het de slachtoffers in ondraaglijk vernederende en onterende situaties. 

30 jul

Tijdens de Global Education Summit van 28 en 29 juli in London, met als thema “Raise your hand”, heeft Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir een Belgische bijdrage aangekondigd voor het werkingsplan 2021-2025 van Global Partnership for Education. GPE is een internationaal fonds dat universele toegang tot onderwijs bevordert voor zowel meisjes als jongens en momenteel actief is in een 90-tal landen.

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.