Ambassade van België in Chili

België in Chili

Welkom op onze website!
 

Reisbeperkingen door de Covid-19-pandemie

Bent u momenteel als Belg gestrand in het buitenland? We doen er alles aan om samen met u naar een oplossing te zoeken. Bekijk hier wat u zelf kunt doen: https://diplomatiebe.tappable.dev/coronavirus-nl.

 
Voor verdere vragen kunt u ons contacteren via e-mail op
Santiago@diplobel.fed.be of telefonisch op +56 2 269 404 00. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten en volg het reisadvies.

Ons team doet er alles aan om u te helpen. Door te registreren op Travellers Online blijft u op de hoogte van mogelijke opties om naar België terug te keren, inclusief commerciële vluchten.

Als u toch wat langer dan verhoopt in het buitenland moet blijven, weet ook dat er in vele landen Belgische expats zijn die nuttige tips of tijdelijke oplossingen op de groep #BelgenVoorElkaar delen.

 

 

Facebook

U bent een Belg die onlangs naar Chili is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de Ambassade in Santiago? U reist als toerist door Chili en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Chili gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.

Covid-19: Vaccinatie in België van Belgen die in het buitenland wonen

Volgens het principe van de territorialiteit zullen de Belgische onderdanen die in het buitenland verblijven in de mate van het mogelijke gevaccineerd worden in het land van verblijf.

Belgen die niet de mogelijkheid zouden hebben om zich in hun land van verblijf te laten vaccineren met een vaccin dat is goedgekeurd door EMA (European Medicines Agency) of volgens de lopende vaccinatiekalender in België, zullen de mogelijkheid krijgen om zich vanaf 2 augustus 2021 te laten vaccineren in België.

1. Wie kan zich in België laten vaccineren?

De volgende personen komen hiervoor in aanmerking:

  • Meerderjarige Belgen die in Chili wonen én ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal van België in Santiago;
  • De echtgenoot/ote of partner van vreemde nationaliteit, en de meerderjarige (+18 jaar) kinderen van vreemde nationaliteit van een Belg, die onder hetzelfde dak wonen (zoals vermeld in het consulaire register).

2. Procedure

a. Preregistratie

De rechthebbende personen die wensen gevaccineerd te worden in België ter gelegenheid van een verblijf in ons land in de komende maanden zullen zich online kunnen preregistreren door een formulier in te vullen onder volgende link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7s...

Let op: het formulier zal enkel online beschikbaar zijn vanaf 1 tot 22 juli 2021. Preregistratie vóór of na deze periode zal niet mogelijk zijn.

De Belgen dienen op het formulier, beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, hun familienaam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens, rijksregisternummer (indien gekend) en de periode van beschikbaarheid voor vaccinatie in te vullen.

Periode van beschikbaarheid

De geïnteresseerde landgenoten moeten in de planning van hun verblijf in België rekening houden met: 

De sanitaire voorwaarden voor binnenkomst in België van niet-inwoners, meer bepaald een attest van negatief resultaat van een recente PCR-test en een quarantaine na aankomst:

https://www.info-coronavirus.be/nl/ : voorwaarden geldig tot 30 juni 2021

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0406/ : voorwaarden vanaf 1 juli 2021;

De timing en de duur van hun verblijf in België:

De vaccinatie kan plaatshebben vanaf 2 augustus 2021 in het vaccinatiecentrum van

                    Neder-over-Heembeek (Brussel).       

de verplichte quarantaine na uw aankomst vooraleer u naar het vaccinatiecentrum kan gaan;

de mogelijkheid dat u een vaccin zal toegediend worden waarvan 2 dosissen vereist zijn, waardoor u moet rekening houden met een  wachtperiode tussen de twee inentingen; 

na de (laatste) inenting, wordt medisch sterk aangeraden om 2 dagen te wachten alvorens per vliegtuig te reizen.

De preregistratie moet de gezondheidsautoriteiten in staat stellen om een zo exact mogelijke voorraad vaccins te voorzien. Doe enkel de preregistratie indien u werkelijk van plan bent om u te laten inenten tijdens de door u meegedeelde periode van verblijf, om te vermijden dat vaccins verloren gaan.

Op basis van uw preregistratie tijdens de eerste 3 weken van juli 2021, zal het Consulaat-Generaal verifiëren of u aan de gestelde voorwaarden voldoet (nationaliteit – minimum leeftijd - inschrijving in de consulaire registers) en zal uw persoonlijke gegevens en periode(s) van beschikbaarheid meedelen aan de bevoegde overheid (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - GCC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

b. Vaccinatie

Na de bevestiging van uw preregistratie door het GCC, zal u de procedure meegedeeld worden om een afspraak te maken via het platform BRUVAX van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de vaccinatie (mogelijk vanaf 2 augustus 2021).

Deze zal plaatshebben in het vaccinatiecentrum van het Militair Ziekenhuis van Neder-over-Heembeek.

U heeft geen keuze van het vaccin dat u zal toegediend worden.

De vaccinatie is gratis. Bij de ingang van het vaccinatiecentrum dient u zich te identificeren met een geldige Belgische identiteitskaart of uw paspoort.

Voorzie in de planning van uw verblijf in België voldoende tijd voor de quarantaine – eventuele wachtperiode tussen 2 inentingen (volgens afspraak meegedeeld door BRUVAX) en tussen (laatste) inenting en vliegtuigreis.

Enkele verduidelijkingen

De reis- en verblijfkosten in België zijn te uwen laste.

Voor gezinsleden die niet de nationaliteit hebben van een EU- of Schengenzone-land en die geen C-visum nodig hebben, kan een attest van essentiële reis worden afgegeven door de Ambassade om in België te worden gevaccineerd.

Via de preregistratie worden uw gegevens verzameld, met inachtname van de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, om u toe te laten u te laten vaccineren in België tegen het coronavirus. Alvorens uw gegevens definitief te registreren op het registratieplatform, dient u uw akkoord te geven dat uw gegevens worden overgemaakt aan de overheden bevoegd voor vaccinatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het vaccinatiecentrum dat instaat voor uw vaccinatie. U kan op elk moment uw akkoord intrekken.

Nieuws

24 jun

Op donderdag 24 juni zullen Eerste Minister Alexander De Croo, samen met vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en minister van Klimaat, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi, de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, ontmoeten.

22 jun

Sinds 25 juni 2020 heeft België het jaarlijkse voorzitterschap van de Nuclear Suppliers Group (NSG). De Nuclear Suppliers Group is een multilateraal regime dat als doel heeft om de verspreiding van kernwapens te voorkomen. 

05 jun

Net als de Europese Unie veroordeelt België met klem het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), met name in Ituri en Noord-Kivu, waar de aanvallen de afgelopen dagen zijn toegenomen en talrijke slachtoffers zijn gevallen onder de burgerbevolking, waaronder ook vrouwen en kinderen.

01 jun

België heeft besloten noodhulp te sturen naar Nepal in het kader van de strijd tegen COVID-19 nadat dit land hiertoe een verzoek had ingediend via het Europees mechanisme voor civiele bescherming. De afgelopen weken is Nepal zwaar getroffen door een nieuwe golf van COVID-19-gevallen.

28 mei

Naar aanleiding van het incident met de echtgenote van de ambassadeur van België bevestigt de FOD Buitenlandse Zaken dat mevrouw Xiang Xueqiu het initiatief heeft genomen voor een privé-ontmoeting met de twee winkelbedienden om zich persoonlijk te verontschuldigen voor haar onaanvaardbare gedrag in de winkel. Door haar ziekenhuisopname kon de ontmoeting niet vroeger plaatsvinden.