Ambassade van België in Chili
Home Consulaire diensten Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

VERKIEZINGEN VAN HET BELGISCHE FEDERALE PARLEMENT EN HET EUROPESE PARLEMENT

BERICHT AAN DE BELGEN DIE ZULLEN STEMMEN IN DE AMBASSADE VAN BELGIË IN SANTIAGO.

Zoals eerder vermeld op de website van de Ambassade: https://chile.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/verkiezingen:

Indien u Belg is die (vóór 1 februari 2019) gekozen heeft om persoonlijk te stemmen in de Ambassade van België, dan wordt u verwacht om uw stem uit te brengen in de kantoren van de Ambassade op woensdag 22 mei 2019 tussen 13u00 en 21u00, Avenida  Providencia 2653, of. 1103 – Edificio Forum (Metro Tobalaba).

Om laattijdige ontvangst of verlies van uw officiële oproepingsbrief tijdens de verzending per post te vermijden, zal u de brief ontvangen bij aankomst op de Ambassade op de dag van de verkiezingen. Als u ook een volmacht heeft om voor een andere landgenoot te stemmen, zal u ter plaatse een kopie van die volmacht ontvangen.

U kan stemmen mits voorlegging van een geldige Belgische eID of paspoort. Indien u geen  geldig Belgisch document heeft, kan u een vervallen Belgisch document samen met een geldige Chileense identiteitskaart (RUT) voorleggen.

In de wachtzaal van de Ambassade zal u de voorbeelden van de kiesbulletins van de verschillende kiesdistricten in België met de politieke partijen en kandidaten kunnen raadplegen, zowel voor het Belgische Federale Parlement als voor het Europese Parlement.

Als u geroepen wordt om te stemmen, zal een medewerkster van de Ambassade uw identiteitsdocument vragen, u de oproepingsbrief overhandigen en u naar het kiesbureau begeleiden. U overhandigt beide documenten aan de voorzitter van het stembureau en ontvangt 2 stembiljetten, één voor de Belgische parlementaire verkiezingen en één voor de Europese verkiezingen. Er zal u een stemlokaal worden toegewezen, waar u met de nodige privacy uw stem kan uitbrengen.

Als u klaar is, vouwt u beide stembiljetten op en deponeert u ze elk in de juiste verkiezingsurne (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Europees Parlement). Vervolgens zal een lid van het stembureau uw identiteitskaart en de afgestempelde oproepingsbrief overhandigen als bewijs dat u de stemplicht vervuld heeft. Een medewerkster zal u naar de uitgang begeleiden.

Als u wenst te weten hoe een geldige stem uit te brengen, kan u volgende links raadplegen:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/ver... 8. Hoe geldig stemmen?

Demonstratievideo’s op youtube.com:

https://www.youtube.com/watch?v=MuKMam6SRtU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FKnItNXBP28

Indien u de lijsten van de politieke partijen en de kandidaten voor het Belgische Federale Parlement wenst te kennen, kan u volgende link raadplegen:
https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/democratie/politiek

U kan informatie vinden over de politieke partijen en de kandidaten voor het Europese Parlement onder volgende links:

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules...

https://www.europese-verkiezingen.eu/hoe-werken-de-verkiezingen

Santiago, 15 mei 2019

 

HERINNERING AAN DE BELGEN INGESCHREVEN IN HET CONSULAAT-GENERAAL VAN BELGIË IN SANTIAGO BETREFFENDE DE BELGISCHE FEDERALE EN EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals eerder aangekondigd op de website van de Ambassade van België in Santiago: https://chile.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/verkiezingen, zullen de in Chili wonende Belgen, die zich vóór 1 februari 2019 hebben ingeschreven op de kiezerslijsten van het Consulaat-Generaal van België in Santiago, in mei 2019 per post een oproepingsbrief ontvangen voor deelname aan de verkiezingen van het Belgische Federale Parlement en het Europese Parlement. Op het inschrijvingsformulier moest u definitief aanduiden op welke wijze u wenste te stemmen (persoonlijk of per volmacht in België, persoonlijk of per volmacht in de Ambassade of per brief). U vindt voor elk van de stemwijzen de te volgen stappen onder deze link van de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken te Brussel.

Indien u ervoor koos om persoonlijk te stemmen in de Ambassade, wordt u verzocht om u op woensdag 22 mei 2019 tussen 13 en 21 uur lokale tijd aan te melden in de kantoren van de Ambassade van België te Santiago (Providencia 2653 , Edificio Forum Oficina 1103, Providencia) met uw Belgische identiteitskaart/paspoort en uw oproepingsbrief, ontvangen per lokale post. Indien u bovendien houder is van een volmacht om te stemmen in de plaats van een andere Belg(ische), wordt u verzocht om dit mondeling mee te delen aan een bijzitter van het stembureau, die u een tweede set stembiljetten zal overhandigen.

Indien u ervoor gekozen heeft om per brief te stemmen, zal u vanaf 2 mei 2019 op uw adres een briefomslag ontvangen met de stembiljetten, instructies om te stemmen, een identificatieformulier en een retouromslag. U wordt verzocht om bij ontvangst, zo spoedig mogelijk uw stem uit te brengen op de stembiljetten, en deze samen met het gedateerde en getekende identificatieformulier in de retouromslag te sluiten. U dient deze enveloppe, met voorgedrukt adres van de bestemmeling in België, op eigen kosten per lokale post terug te sturen.

Indien u ervoor koos om in België te stemmen, dient u zich op zondag 26 mei 2019 in de voormiddag aan te melden in het stembureau van uw gemeente in België.

Als u meer informatie zoekt over de kandidaten of de politieke partijen die opkomen bij de verkiezingen kan u volgende websites raadplegen.

Het Belgisch Federaal Parlement:
https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/democratie/politiek

Het Europees Parlement:
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/organisation-and-rules/organisation/political-groups 
https://www.europese-verkiezingen.eu/hoe-werken-de-verkiezingen

 
Santiago, 15 april 2019.