Ambassade van België in Chili
Home Naar België komen

Naar België komen

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

BERICHT AAN IN CHILI WONENDE PERSONEN DIE HUN FEITELIJKE PARTNER IN BELGIË WENSEN TE BEZOEKEN

Uitzondering op het verbod om naar België te reizen wegens de covid-crisis

Vanaf 1 september 2020 kunnen Chilenen en in Chili residerende vreemdelingen hun feitelijke partner die in België woont (=ingeschreven als inwoner in een Belgische gemeente) een bezoek kunnen brengen van maximum 90 dagen.

Deze reis zal in afwijking van de geldende sanitaire restricties als een noodzakelijke verplaatsing beschouwd worden. Voor meer informatie kan u de website van de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ = federale Dienst Immigratie) raadplegen: https://dofi.ibz.be/nl

Voorwaarde: duurzame en stabiele relatie

Om naar België te kunnen reizen moet de in Chili wonende persoon bewijzen dat de partners een duurzame en stabiele relatie onderhouden door aan de hand van documenten aan te tonen dat: 

  • ze onafgebroken hebben samengewoond in België of een ander land gedurende minstens 6 maanden voorafgaand aan de datum voorzien voor de reis; of
  • zij hebben op zijn minst een relatie sinds ten minste een jaar voorafgaand aan de voorziene vertrekdatum: Tijdens deze periode hebben ze elkaar op zijn minst twee keer fysiek ontmoet gedurende minstens 20 dagen; bij elk bezoek;
  • ze hebben een gemeenschappelijk kind.  

Bewijsstukken voor de aanvraag van een attest van essentiële verplaatsing/Schengenvisum C

De in Chili residerende personen die aan de hand van documenten kunnen bewijzen dat hun duurzame en stabiele relatie beantwoordt aan één van hoger vermelde voorwaarden, kunnen bij het Consulaat-Generaal van België te Santiago een “attest van essentiële reis” aanvragen of een Schengenvisum C voor kort verblijf (max. 90 dagen), in het geval ze visumplichtig zijn.

De Chilenen en de in Chili residerende vreemdelingen die vrijgesteld zijn van Schengenvisum voor een verblijf van korte duur, kunnen aan het Consulaat-Generaal per mail (santiago@diplobel.fed.be) een “attest van essentiële reis” aanvragen. Zij worden verzocht om aan de mail een scan van volgende bewijsstukken te hechten:

  1. geldig nationaal paspoort (enkel de pagina met foto + Chileense verblijfskaart voor niet-Chilenen)
  2. één of twee essentiële documenten die de duurzame en stabiele relatie van de partners aantonen, waarop de originele datum en plaats (van de ontmoeting of samenzijn/samenwoning) vermeld/zichtbaar zijn: b.v. attest van samenwoning, bewijs van geregeld contact (telefoon, mail, …), bewijs van de frequentie en duur van hun ontmoetingen (b.v. vorige reizen: verbintenis tot tenlasteneming, facturen, vliegtuigbiljetten,…).     
  3. bewijsstukken aangaande de reis: https://dofi.ibz.be/nl

- een Schengen medische reisverzekering;

- voldoende persoonlijke bestaansmiddelen of een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis);

- terugkeergaranties: vluchtreservaties heen en terug, bewijsstukken dat de reiziger uiterlijk na 90 dagen naar Chili zal terugkeren: bewijs van geïntegreerde familie-, beroeps- en financiële situatie in Chili. 

Uitnodigingsmail van de partner in België met vermelding van zijn Belgisch Rijksregisternummer en een scan van zijn/haar Belgische identiteits – of verblijfskaart.

Contactgegevens van de aanvrager en de partner in België (telefoon/gsm/e-mail,…)

Indien uit de mail van de aanvragers blijkt dat ze aan de gestelde voorwaarden voldoen, zal het Consulaat-Generaal hen, een attest van essentiële reis bezorgen, naar keuze, per mail of persoonlijk af te halen in het Consulaat tijdens de openingsuren: https://chile.diplomatie.belgium.be/nl/ambassade-en-consulaten/ambassade...

Indien de voorgelegde bewijsstukken onvoldoende worden geacht, zal het Consulaat-Generaal hen per telefoon/gsm contacteren en desgevallend uitnodigen voor een onderhoud om hen in de gelegenheid te stellen om eventuele bijkomende bewijsstukken voor te leggen.

Gelieve nooit een vliegtuigbiljet aan te kopen vóóraleer het Consulaat-Generaal u per mail de afgifte van het attest bevestigt.

De visumplichtige feitelijke partners

De in Chili residerende visumplichtige vreemdelingen delen aan het Consulaat-Generaal van België in Santiago per mail mee dat zij een Schengenvisum C voor kort verblijf (max. 90 dagen) wensen aan te vragen. Zij voegen in bijlage de hoger vermelde documenten toe en de bijkomende documenten vereist voor de visumaanvraag, zoals vermeld onder volgende link: https://dofi.ibz.be/nl

Het Consulaat-Generaal zal hen per mail een afspraak geven om hun visumaanvraag persoonlijk te komen indienen (afname biometrische gegevens: digitale foto, vingerafdrukken en handtekening). De aanvragers moeten hun paspoort, het ingevulde visumaanvraagformulier met foto, de originele bewijsstukken en het betalingsbewijs van de consulaire taksen meebrengen. Aangezien alle aanvragers een tijdspanne van 30 minuten toegewezen krijgen, worden zij verzocht om stipt op de afgesproken datum en uur aanwezig te zijn.

Het Consulaat-Generaal legt hun aanvraag voor aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel.  Na de goedkeuring van de aanvraag door DVZ zal het Consulaat-Generaal het Schengenvisum C afgeven.

Gelieve nooit een vliegtuigbiljet aan te kopen vóóraleer het Consulaat-Generaal u per mail de afgifte van het visum bevestigt.

Gelieve voor uw vertrek te checken of u aan alle voorwaarden voor de binnenkomst in de Schengenruimte voldoet: https://dofi.ibz.be/nl

Bezoek kort verblijf

De Belgische overheid heeft een uitzondering gemaakt op het verbod van niet-essentiële reizen voor de  feitelijke partners die van elkaar gescheiden zijn wegens de huidige covid-19-crisis om hen in de gelegenheid te stellen om elkaar weer te ontmoeten voor een bezoek van beperkte duur. Het attest/visum C voor een essentiële reis beperkt het verblijf in België tot drie maanden.

Het  attest/visum C kan dan ook niet gebruikt worden als rechtsgrond om in België een verlenging van het verblijf aan te vragen of het doel van de reis (= tijdelijk partnerbezoek) te wijzigen.

Sanitaire maatregelen

De toegang tot het Belgisch grondgebied kan gepaard gaan met of afhankelijk zijn van sanitaire maatregelen, zoals (verplichte of aanbevolen) quarantaine en testing. Elke passagier dient een Passenger Locator Form (PLF) (https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form) in te vullen en zich, voor hij op reis vertrekt, op de hoogte te stellen van de evolutie van de inreisvoorwaarden in België (consulteer hiervoor de website https://www.info-coronavirus.be/nl/), aangezien eveneens bijkomende sanitaire maatregelen kunnen worden opgelegd.

Aangezien de reizen vanuit Chili naar België steeds een tussenlanding in een ander (Schengen)land inhouden, moet de reiziger zich ook informeren over eventuele sanitaire verplichtingen in het land van transit. Ze kunnen hiervoor het reisadvies van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het betrokken land raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...

Santiago, 25 september 2020.